Η επιστήμη έκανε (επιτέλους) το θαύμα της…

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Annals Of Internal Medicine με 697 συμμετέχοντες υπάρχει ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να κόψεις το κάπνισμα.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο γκρουπ. Στο πρώτο μέρος έγινε απότομη διακοπή του καπνίσματος και στο δεύτερο σταδιακά μέσα σε δυο εβδομάδες. Και τα δυο γκρουπ μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν υποκατάστατα νικοτίνης. Οι επιστήμονες διαπίστωναν την πρόοδο των συμμετεχόντων ανά τέσσερις εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσοι έκοψαν σταδιακά το κάπνισμα το έκαναν με μεγαλύτερη δυσκολία από το πρώτο γκρουπ. Το μόνο σίγουρο που επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες ήταν ότι και στα δυο γκρουπ ήταν δύσκολη η απόφαση για την διακοπή του καπνίσματος.

Η διαφορά όμως έγινε στο ό,τι το πρώτο γκρουπ βασίστηκε στην θέλησή του ενώ το δεύτερο μειώνοντας την ποσότητα σταδιακά έδειξε πως του λείπει περισσότερο.

Με λίγα λόγια; Παρ’το απόφαση και κόψε το τσιγάρο!