Η Vodafone Ελλάδας θα εφαρμόσει την παροχή μίας καινοτόμου πολιτικής στήριξης της μητρότητας, από τον Απρίλιο του 2015, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της ζωής των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, ακολουθώντας την πολιτική μητρότητας που ανακοίνωσε ο Όμιλος Vodafone, η οποία θα εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, θεσπίζει την παροχή 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας, για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία.

Στόχος της Vodafone είναι να διαθέτει ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Η υιοθέτηση της νέας πολιτικής μητρότητας ταυτίζεται πλήρως με την εταιρική φιλοσοφία της εταιρείας και θα δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ο Όμιλος Vodafone αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρίες παγκοσμίως που καθιερώνει  μία παγκόσμια πολιτική παροχών μητρότητας σε 30 εταιρείες του Ομίλου στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τη Ασία/Ειρηνικό, και την Ευρώπη.

Στην Vodafone Ελλάδας οι γυναίκες αποτελούν το 52% των εργαζομένων, στις οποίες παρέχεται ήδη από το 2003 ευνοϊκή πολιτική στήριξης μητρότητας με 8 εβδομάδες πλήρους αμειβόμενης αδείας, επιπλέον της άδειας και της χρήσης μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται από το νόμο (πλήρη αμοιβή για 30 ώρες ανά εβδομάδα, κατά τους πρώτους 12 μήνες και 35 ώρες ανά εβδομάδα για επιπλέον 6 μήνες, μετά την επιστροφή τους στην εργασία). Η νέα πολιτική στήριξης της μητρότητας θα βελτιώσει περαιτέρω τη ζωή εκατοντάδων γυναικών που εργάζονται για τη Vodafone Ελλάδας,  αλλά και χιλιάδων παγκοσμίως που εργάζονται σε χώρες, όπου υπάρχει μικρή ή καμία νομοθετική στήριξης της μητρότητας.

Παράλληλα, η Vodafone θέλοντας να παρακινήσει και άλλες εταιρίες σε ανάλογες πρωτοβουλίες  ανακοίνωσε πρόσφατα το αποτέλεσμα της ανάλυσης που διενήργησε για λογαριασμό της η KPMG, το οποίο αναδεικνύει τα οφέλη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω της παροχής 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας μητρότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται δημιουργικά στο ακόλουθο βίντεο: