Η Vodafone ενισχύει τη δέσμευσή της στην ενδυνάμωση των γυναικών, έχοντας υιοθετήσει εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις γυναίκες σε όλους τους ρόλους της ζωής τους. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2019, η Vodafone ανακοινώνει μια νέα πολιτική που διευρύνει το πλαίσιο υποστήριξης προς τους εργαζομένους της, ώστε να είναι δίπλα σε όσους αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία, παρέχοντας ένα περιβάλλον όπου αισθάνονται ασφαλείς. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Vodafone διεθνώς θα έχουν πλέον τη στήριξη της εταιρείας με πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς και τη δυνατότητα έως 10 ημερών επιπλέον άδειας με αποδοχές.

Οι επιπρόσθετες ημέρες αδείας δίνουν στους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν τη βία στην καθημερινότητά τους, τον χρόνο που χρειάζονται προκειμένου να διαχειριστούν την κατάστασή τους, όπως να αναζητήσουν βοήθεια και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, να παραστούν σε διαδικασίες αστυνομικής ή δικαστικής φύσεως, να διεκπεραιώσουν ζητήματα μετακόμισης, να υποστηρίξουν τα παιδιά τους.

Παράλληλα, η Vodafone θα προσφέρει στους εργαζομένους της πρόσβαση σε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που λειτουργεί από την εταιρία Ergonomia με στόχο τη παροχή στήριξης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω ατομικών συνεδριών με διαθέσιμους ψυχολόγους, ενώ θα παραπέμπει και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες για θύματα ενδοοικογενειακής βίας που προσφέρει η Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Πρόκειται για μια γραμμή πανελλαδικής εμβέλειας που λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Ειδικά για τους συνδρομητές της Vodafone (σταθερής και κινητής), στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας να βρίσκεται δίπλα στα θύματα βίας, η πρόσβαση στη γραμμή προσφέρεται δωρεάν.

Η Vodafone επιπλέον θα φροντίσει για την κατάρτιση των στελεχών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και των διοικητικών της στελεχών, ώστε  να είναι σε θέση να βοηθούν τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν βία ή κακοποίηση και να συνδράμουν, παραπέμποντάς τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Capture

Παράλληλα, το Ίδρυμα Vodafone στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των ενεργειών για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης με την Εταιρεία Opinium, προκειμένου να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της ενδοοικογενειακής  βίας και κακοποίησης στην εργασία, τη ζωή και την καριέρα των ανθρώπων. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 4.712 εργαζόμενες γυναίκες και εργαζόμενοι άνδρες από εννέα χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιρλανδία, Τουρκία, Νότια Αφρική, Κένυα, Ινδία, Ιταλία και Ισπανία), κατέδειξε τα εξής στοιχεία:

  • Το 37% των ερωτηθέντων είχε υποστεί ενδοοικογενειακή  βία και κάποιας μορφής κακοποίηση.
  • Το 67% των εργαζομένων δήλωσε ότι η κακοποίηση επηρέασε την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του.
  • Το 51% αισθάνθηκε ιδιαίτερη ντροπή να συζητήσει στο χώρο εργασίας την κακοποίηση που υπέστη
  • Το 53% των εργαζομένων που συζήτησαν την εμπειρία τους στο χώρο εργασίας δήλωσε ότι η εξέλιξη ήταν θετική ως συνέπεια της συζήτησης.

Η νέα πολιτική για την ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Vodafone να καταστεί εργοδότης υψηλής προτίμησης για τις γυναίκες, προσφέροντάς τους σημαντικές ευκαιρίες ενδυνάμωσης, επαγγελματικής στήριξης αλλά και εκπαίδευσης με στόχο την ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή τους σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. H Vodafone ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρήσεων κατά της ενδοοικογενειακής βίας CEASE αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο κάθε επιχείρησης στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, που συνιστά μια σημαντική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επιπτώσεις και στην επαγγελματική ζωή ενός ατόμου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενδυνάμωσης των γυναικών που εργάζονται στην εταιρεία, η Vodafone δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα  καθοδήγησης και εξέλιξης, το Women in Technology, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενες γυναίκες στη Διεύθυνση Τεχνολογίας. Οι άνδρες εργαζόμενοι παίζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα αυτό, καθώς μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα καθοδήγησης, επαγγελματικής ανάπτυξης και διάχυσης γνώσης, γυναίκες και άνδρες μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους μέσα από μια δια-δραστική διαδικασία, Peer2Peer mentoring και αναπτύσσουν μια αμφίδρομη σχέση ως «μέντορες».

Παράλληλα, η Vodafone συνεχίζει το F3 (FcubedFutureFemaleFrontliners) και Lean In που απευθύνονται σε γυναίκες εργαζόμενες σε διαφορετικές διευθύνσεις και έχουν ως στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων μέσα στην εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πρωτοβουλίες της Vodafone με επίκεντρο τη γυναίκα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα  www.vodafone.gr/connected-she-can/