Σε αυτό τον κόσμο υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων! Οι σαρκαστικοί και αυτοί που απεχθάνονται το σαρκασμό.

Σύμφωνα με μία νέα έρευνα όσοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία είναι πιο δημιουργικοί και πιο ωραίοι τύποι. Αρκεί η ειρωνική και η κοροϊδευτική προσέγγιση των πραγμάτων να μην προσβάλλει!

Ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια χώρισαν τους συμμετέχοντες στη «μελέτη» σε τρεις κατηγορίες και ζήτησαν από την κάθε μία κατηγορία να κάνει συζητήσεις έχοντας συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές!

Η μία ομάδα έκανε έναν σαρκαστικό διάλογο, η δεύτερη έναν ειλικρινή και η τρίτη ομάδα (ελέγχου) ξόδεψε τον χρόνο της σε μία ουδέτερη συνομιλία.Αμέσως μετά, οι ερευνητές μέτρησαν τη δημιουργικότητα των συμμετεχόντων, μέσα από μια σειρά εργασιών.

23

Παρατήρησαν πως όσοι ασχολούνται με σαρκαστικές συζητήσεις- είτε μιλούν είτε ακούν, είναι πιο έμπειροι στην ολοκλήρωση δημιουργικών εργασιών από εκείνους που απλώς «τα λένε».

Ο λόγος για αυτό, όπως ισχυρίζονται οι ερευνητές,είναι απλός. Για να κατανοήσουμε τον σαρκασμό, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε δημιουργικά – να σχολιάζουμε αυτό που υπονοείτε και να κατανοούμε τις αντιφατικές αξιώσεις!

Ο σαρκασμός είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που μπορεί να συνδέονται με ανώτερες γνωστικές και δημιουργικές λειτουργίες ενώ κάποια άλλα χαρακτηριστικά είναι η εσωστρέφεια, ο σκεπτικισμός και η αφηρημάδα.

Εσύ πόσο έξυπνη είσαι;