Απογοήτευση προκαλούν τα ευρήματα έρευνας, που διεξάχθηκε από το King’s College London και το Imperial College, σύμφωνα με τα οποία η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2008, συνδέεται με αυξημένα επίπεδα θνησιμότητας από καρκίνο, όντας η αιτία για 250000 επιπλέον θανάτους.

Η έρευνα διεξάχθηκε λαμβάνοντας δεδομένα από 70 διαφορετικές χώρες , τα οποία χρονολογούνται από το 1990 έως το 2010. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα επίπεδα ανεργίας κάθε έτους με τα αντίστοιχα ποσοστά των θανάτων από καρκίνο.

Η έρευνα έλαβε υπόψη δεδομένα από αρκετά είδη καρκίνου, τους οποίους και οι ερευνητές διαχώρισαν σε θεραπεύσιμους (ποσοστό επιβίωσης μεγαλύτερο του 50%) και μη θεραπεύσιμους (ποσοστό επιβίωσης μικρότερο του 10%). Η συσχέτιση ανάμεσα στην παγκόσμια οικονομική κρίση και την θνησιμότητα φάνηκε να είναι ισχυρότερη όσον αφορά τη νόσηση από κάποιο θεραπεύσιμο είδος καρκίνου.

Όπως είναι αναμενόμενο, κύρια αιτία της αύξησης της θνησιμότητας είναι η ανεργία και οι ελλείψεις στην υγειονομική περίθαλψη του δημόσιου τομέα, οι οποίες και θεωρούνται επακόλουθο της οικονομικής κρίσης. Ας μην παραλείψουμε, ακόμη, το γεγονός ότι η ανεργία και οι μειωμένες οικονομικές αποδοχές δεν επηρεάζουν μόνο την δυνατότητα προστασίας της σωματικής υγείας, αλλά επιδρούν και στην ψυχολογική, θέτοντας επιπλέον εμπόδια στην θετική έκβαση των ασθενειών και προκαλώντας, για παράδειγμα, αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών.

Η παραπάνω έρευνα είναι διαθέσιμη στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Μαρία Χατζηβασιλειάδου, Ψυχολόγος