Γυμνός βιολιστής παίζει μουσική και συλλαμβάνεται!

Το Portland των Ηνωμένων Πολιτειών γέμισε με τον ήχο του βιολιού του αλλά και από τη γυμνή του σάρκα. Ένας βιολιστής δεν ανέβηκε στη στέγη αλλά στάθηκε, χωρίς ρούχα, μπροστά από το δικαστήριο, στο κέντρο της...