Σιωπηρή Δημοπρασία Έργων Τέχνης ‘Art Of Giving’ του “Δεσμού”

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» καλύπτει τις διαπιστωμένες ανάγκες οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας μέσα από την αξιοποίηση πλεονάσματος σε προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες και ιδιώτες. Βασική αποστολή τ...

Στον Χρυσό Οδηγό έχουν όλοι πρόσβαση

Η πρόσβαση στο internetγια όλες τις κοινωνικές ομάδες αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου, έτσι όπως και ο Ο.Η.Ε αναφέρει σε έκθεση του, «Δεδομένου ότι το internet έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για τ...