Ο φθόνος του φίλου

Στις προηγούμενες Δημοτικές εκλογές σε έναν ορεινό Δήμο της χώρας έθεσε υποψηφιότητα ένας γνωστός Καθηγητής Πανεπιστημίου για Δημοτικός Σύμβουλος. Ο εξαιρετικός αυτός Πανεπιστημιακός ήθελε να βοηθήσει τον συμμα...