Στον Χρυσό Οδηγό έχουν όλοι πρόσβαση

Η πρόσβαση στο internetγια όλες τις κοινωνικές ομάδες αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου, έτσι όπως και ο Ο.Η.Ε αναφέρει σε έκθεση του, «Δεδομένου ότι το internet έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για τ...