Πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να θέτουν όρια στα παιδιά;

Γράφει ο Ψυχολόγος-Οικογενειακός Σύμβουλος Γιάννης Ξηντάρας (xidaras.gr) Από τους πιο βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούμε απέναντι στα παιδιά μας είναι αυτή που έχει σχέση με τα όρια που πρέπει να θέτουν ...

Υπάρχει ένα τεράστιο ψέμα: ότι έχουμε όρια! Είμαστε άνθρωποι – ας μην το ξεχνάμε!

«Τα μόνα όρια που έχουμε, είναι εκείνα που πιστεύουμε ». (ΓΟΥΑΙΗΝ ΝΤΥΕΡ) Είναι τόσο μεγάλη η συζήτηση «περί ορίων» και περίπλοκη που όταν την ανοίγεις δύσκολα κλείνει.  Μια τέτοια συζήτηση είχα χθες για τα ό...