Η εκπαίδευση μέσα από τη ματιά του εθελοντισμού

Παρακολουθήστε την διαδικτυακή συζήτηση: «Η εκπαίδευση μέσα από τη ματιά του εθελοντισμού»

Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής, ανθρωπιστικής και μεταναστευτικής κρίσης, όπου οι νέοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν τόσο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας όσο και στα εκπαιδευτικά τη...