Η VICHY επιχορηγεί για 5η φορά την έρευνα πάνω στο εκθεσίωμα του δέρματος

Η VICHY Laboratoires ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 5ου κύκλου της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ VICHY ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΩΜΑ μιας πρωτοβουλίας για την προώθηση και ενθάρρυνση της έρευνας με στόχο την κατανόηση του εκθεσιώματος τ...