Εγκρίθηκε η ίδρυση του κοινωφελούς ιδρύματος Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρναίου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3231/23.06.2022 εγκρίθηκε η ίδρυση του κοινωφελούς ιδρύματος ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ. Η πρωτοβουλία δημιουργίας του κοινωνικού οργανισμού ανήκει στον Δρ. Ιωάννη Αναστασιάδη, CEO της ...