Το Live Shopping Event που θα μας βοηθήσει να κάνουμε τη ζωή στο σπίτι πιο βιώσιμη

Οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθησία και αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν τη ζωή στο σπίτι με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η IKEA, εταιρεία του ομίλου FOURLIS...