Ο ΠΟΥ αναβαθμίζει το status του Κορονοϊού COVID-19 από επιδημία σε “πανδημία”

Τα νέα αναφορικά με την ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 όπως μπορείτε να αντιληφθείτε δεν είναι καθόλου καλά, καθώς πλέον ο Κορονοϊός απέκτησε τον χαρακτηρισμό της "πανδημίας". Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας πρ...