Κατέθεσε αίτηση για πτώχευση ο Μαρινόπουλος -12500 εργαζόμενοι άνεργοι!

Ακόμη μια μεγάλη αλυσίδα επιχειρήσεων οδεύει προς λουκέτο με ολέθρια αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία... H Μαρινόπουλος ΑΕ, υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 για πτώχευση, η οποία αν γίνει αποδεκτή...