Παραμένουμε στο σπίτι και το… απολαμβάνουμε με ένα Samsung Galaxy S20!

Η πανδημία του COVID-19 μας έκανε να γνωρίσουμε καλύτερα την ομορφιά και την θαλπωρή του σπιτιού, να εκτιμήσουμε πράγματα που πριν τα θεωρούσαμε δεδομένα, να αποκτήσουμε ενδεχομένως περισσότερη αυτογνωσία κ...