Οι κανόνες καλής τηλεφωνικής συμπεριφοράς που μάλλον ξεχάσαμε

Φέτος, συμπληρώνονται 20 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα κι ενώ μέσα σε δεκαετίες το κινητό τηλέφωνο έφτασε σχεδόν να αντικαθιστά τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα από τη χρό...