Νέο Update του Twitter – Θα επιλέγουμε ποιοι θα σχολιάζουν ακόμη και αν έχει γίνει ήδη το tweet

Το Twitter μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός χώρος για να γεννηθούν και να αναπτυχθούν συζητήσεις ανάμεσα σε μέσους χρήστες αλλά και δημόσια πρόσωπα, ωστόσο όλοι μας έχουμε παρατηρήσει πόσο τοξικό μπορεί να γίνε...