Έχουμε που έχουμε την αγωνία μας θα πάρει και ένα δευτερόλεπτο παράταση σήμερα, καθώς η τελευταία μέρα του Ιουνίου 2015 θα είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από κάθε άλλη τελευταία μέρα του Ιουνίου. Πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Μπορεί αν στις 23:59:59 η ώρα πάει στις 23:59:60 και μετά στο 00:00:00.

Την απόφαση πήραν οι επιστήμονες του UTC (Coordinated Universal Time) της υπηρεσίας που φροντίζει για το συντονισμό της παγκόσμιας ώρας, το συντονισμό της διακυβέρνησης ιπτάμενων μηχανών και της μετεωρολογίας, καθώς έπρεπε για λόγους συγχρονισμού με την περιστροφή της γης να προσθέσουν ένα δευτερόλεπτο στη σημερινή μέρα.

Έτσι, στις 30 Ιουνίου του 2015 το αύριο θα είναι ένα -ακόμα-δευτερόλεπτο μακριά…