Ανάμεσα στις καλύτερες επιστημονικές ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν από νέους ερευνητές στο 7ο Mediterranean Poultry Summit με χορηγό το British Poultry Science Journal, διακρίθηκε το έργο της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Παστέρ και την επιστημονική ομάδα ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ.

Τα ευρήματα της έρευνας με θέμα «Αντιοξειδωτική κατάσταση, απόδοση ανάπτυξης και ποιότητα κρέατος σε κοτόπουλα που εκτρέφονται με συμβατικές και εναλλακτικά συστήματα εμπορικής παραγωγής», αποδεικνύουν πως το σύστημα ελεύθερης βοσκής βελτιώνει την απόδοση ανάπτυξης, ενισχύει την ποιότητα του κρέατος και παρέχει καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο εμπορικό σύστημα παραγωγής. Επιπλέον, η προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων στη δίαιτα κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής μπορεί να βελτιώσει την υγεία, την απόδοση και την ποιότητα του κρέατος, προσφέροντας μια υψηλής διατροφικής αξίας πρόταση διατροφής στον καταναλωτή. Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Ηγέτης στην έρευνα και στην καινοτομία στον κλάδο της πτηνοτροφίας της χώρας μας, η ΠΙΝΔΟΣ, υποστηρίζει τους νέους επιστήμονες, μετατρέποντας τη γνώση και τα ευρήματα σε γευστικά προϊόντα κοτόπουλου. Ταυτόχρονα υλοποιεί και αντίστοιχα έργα εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, με αποτέλεσμα να έχει αναδειχτεί σε σημαντικό πυλώνα έρευνας και ανάπτυξης συνολικά  στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων.

Η ΠΙΝΔΟΣ ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός στην Ελληνική Πτηνοτροφία, διαγράφοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων της, με σεβασμό στην  ασφάλεια του καταναλωτή αλλά και των πουλερικών.