Το Σήμα Ισότητας αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στό­χο την ισότητα των φύλων και απονέμεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. H The Body Shop είναι ανάμεσα από τις 18 επιχειρήσεις που διακρίθηκαν καθώς ανταποκρίθηκε με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με την εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τις ηθικές αρχές της εταιρείας με σεβασμό στην προάσπιση της ισότητας, της διαφορετικότητας διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ενθαρρυντικό εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στο ρόλο της γυναίκας ως εργαζόμενη και ως μητέρα προωθώντας παράλληλα την εργασιακή ισότητα και τις υποχρεώσεις φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

H απονομή του Σήματος είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς προσπάθειας στο πλαίσιο του Έργου «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της ερ­γασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών», η οποία περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μεθο­δολογίας αξιολόγησης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπαίδευση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δήλωσαν συμμετοχή και την τελική αξιολόγησή τους.

Η απονομή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις θα γίνει από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρ­μόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγ­γέλα, στο Συνέδριο του Έργου, το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον προσεχή Μάρτιο. Σημειώνεται ότι, το έργο SHARE υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικο­γενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Συντονιστής Φορέας) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η The Body Shop στην Ελλάδα λειτουργεί από το 1978, διαθέτει 37 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και το e-shop: www.thebodyshop.gr.