Από το 2024, η Henkel εφαρμόζει ένα νέο πρότυπο ουδέτερης ως προς το φύλο γονικής άδειας για τους περίπου 50.000 υπαλλήλους της παγκοσμίως. Ο Όμιλος εντοπίζει την ανάγκη καθιέρωσης ενός καθολικού κανονισμού που θα ισχύει για όλους τους γονείς και κηδεμόνες, προωθώντας την ίση γονική μέριμνα και φροντίδα των παιδιών ανεξάρτητα από το φύλο ή τον τύπο της οικογένειας. Η Henkel Hellas υιοθετεί την παγκόσμια πρωτοβουλία ενισχύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ισότητα και συμπερίληψη μεταξύ όλων των εργαζομένων της, και αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας κάθε γονέα στην ανατροφή των νέων μελών της οικογένειας.

Ο νέος παγκόσμιος κανονισμός προσφέρει στους γονείς με έως και 8 (οκτώ) επιπλέον εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης γονικής άδειας, βάσει το ρόλο του γονέα ως φροντιστή και όχι το φύλο ή τη βιολογική του κατάσταση. Ως εκ τούτου, όλα τα φύλα και τύποι οικογένειας, καθώς και οι θετοί, ανάδοχοι, παρένθετοι, μόνοι και LGBTQ+ γονείς συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό ως υπεύθυνοι ανατροφής και φροντίδας των παιδιών. Η πρωτοβουλία αυτή, χρησιμεύει ως βασικό θεμέλιο για την προώθηση της φιλικότητας προς την οικογένεια και της μεγαλύτερης ισότητας των φύλων, ιδιαίτερα σε χώρες όπου δεν υπάρχουν επί του παρόντος ευκαιρίες γονικής άδειας.

Η Henkel Hellas έχει θέσει σε εφαρμογή το νέο κανονισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο βάσει των υπαρχόντων τοπικών πρακτικών και κανονισμών. Στην Ελλάδα, η εταιρεία θα καλύψει το υπόλοιπο 25% του μηνιαίου μισθού των 8 εβδομάδων της άδειας μητρότητας – το 75% καταβάλλεται από το κράτος ανάλογα με την κατηγορία μισθοδοσίας των εργαζομένων- και όλα τα έξοδα για 8 εβδομάδες της άδειας πατρότητας. Στην Κύπρο, η Henkel Hellas θα καλύψει πλήρως τις 8 εβδομάδες της άδειας πατρότητας καθώς οι 9 εβδομάδες της άδειας μητρότητας καλύπτονται πλήρως από τη νομοθεσία. Η νέα γονική άδεια ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο σύντροφοι εργάζονται στην εταιρεία, δικαιούνται την επιπλέον άδεια ακόμα και ταυτόχρονα εάν το επιθυμούν.

Η κα Karolina Markiewicz-Kuskowska, Πρόεδρος Henkel GR&CY και Γενική Διευθύντρια της Henkel Consumer Brands GR&CY, δηλώνει: «Στη Henkel Hellas προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα ουσιαστικό μέλλον, καλύτερο για τις επόμενες γενιές και αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει τη σταθερή μας δέσμευση για μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς και περισσότερη ισότητα μεταξύ των φύλων που μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας και τους δίνουμε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, επαγγελματικά και προσωπικά, μέσω της εργασίας τους στη Henkel, αναγνωρίζοντας τη σημασία της υποστήριξης όλων των γονέων και κηδεμόνων»

Με την εφαρμογή του κανονισμού το 2024, οι εργαζόμενοι της Henkel σε περίπου 80 χώρες έχουν την ευκαιρία να πάρουν άδεια με αποδοχές από την εργασία τους για να φροντίσουν και να είναι μαζί με το παιδί τους. Με αυτή τη νέα προσέγγιση, η εταιρεία επιδεικνύει τη σταθερή δέσμευση της προς τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη, αναλαμβάνοντας απτές ενέργειες για την προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες των εργαζομένων της σε όλο τον κόσμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.