Καταρρίπτοντας τον μύθο: Το λιπαρό δέρμα γερνάει καλύτερα από το ξηρό δέρμα;

Καθώς γερνάμε, το δέρμα μας περνά από διάφορες αλλαγές και μια κοινή ανησυχία είναι αν γερνάει όμορφα. Υπάρχει μια δημοφιλής πεποίθηση ότι το λιπαρό δέρμα γερνάει καλύτερα από το ξηρό λόγω της φυσικής παραγωγής...