Η μοναδική εμπειρία να είσαι το μικρότερο παιδί της οικογένειας

Το να είσαι το μικρότερο παιδί σε μια οικογένεια, έχει το δικό του σύνολο μοναδικών εμπειριών και χαρακτηριστικών, που διαμορφώνουν την προσωπικότητα και την οπτική του για τη ζωή. Από το να λαμβάνει ιδιαίτερη ...