Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η legrand στηρίζει το Κέντρο Διοτίμα και μέσω οικονομικής ενίσχυσης καλύπτει μέρος των εξόδων των νομικών ενεργειών του οργανισμού.

Η δωρεά διατίθεται για την κάλυψη δικαστικών εξόδων και νομικής βοήθειας για τις γυναίκες που υποστηρίζει το Κέντρο Διοτίμα.

Το Κέντρο Διοτίμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας με προφίλ γυναικείας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Δημιουργήθηκε το 1989 κατόπιν πρωτοβουλίας μιας ομάδας γυναικών, με διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις. Κατά την πολυετή δράση του έχει σταθερά επιδιώξει τη συστηματική ανάδειξη και αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Η legrand με συνεπές το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες του Κέντρου Διοτίμα, υποστηρίζοντας τις δράσεις του και μεταφέροντας το μήνυμα για κοινωνική αλληλεγγύη.