Με στόχο την ανάδειξη της νέας γενιάς επαγγελματιών, η καινοτόμος πρωτοβουλία “Your Power is our Secret Ingredient. Barilla Hellas Graduate Trainee Program” της Barilla Hellas ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την πρόσληψη δυο νέων ταλαντούχων στελεχών.

Η εταιρεία υλοποίησε αυτή τη μοναδική ενέργεια για πρώτη φορά, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους απόφοιτους ακαδημαϊκών σχολών να απογειώσουν την επαγγελματική τους πορεία και να αναδείξουν τις ικανότητες και το ταλέντο τους, σε μία εταιρεία-ηγέτη στον κλάδο των τροφίμων. Στόχος αυτής της ξεχωριστής επαγγελματικής εμπειρίας, είναι η εκπαίδευση και απασχόληση δυο νέων επαγγελματιών και η ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρίας με το μοναδικό προσωπικό τους αποτύπωμα. Μέσα από το Barilla Hellas Graduate Trainee Program, τα νέα στελέχη θα απασχοληθούν σε 4 διαφορετικά τμήματα της εταιρείας για 2 χρόνια συνολικά, με την προοπτική να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους και να εξελίξουν το επαγγελματικό τους ταξίδι μέσα στον οργανισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης είχε διάρκεια από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο 2021 και συγκέντρωσε συνολικά 568 αιτήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε δυο φάσεις από τα στελέχη της εταιρίας. Η πρώτη φάση αφορούσε τα General Ability & Personality Tests, όπου συμμετείχαν συνολικά 169 υποψήφιοι. Το δεύτερο στάδιο αφορούσε την τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων, από την οποία προέκυψαν οι δυο προσλήψεις Graduate Trainees, μια για τη στελέχωση θέσης στα κεντρικά γραφεία της Barilla Hellas στην Αθήνα στα τμήματα Πωλήσεων, Trade Marketing, Customer Service και Marketing. Η δεύτερη θέση αφορά την κάλυψη της θέσης στο εργοστάσιο της Θήβας στα τμήματα Manufacturing, Production Planning, Technical και Logistics.

Ανταποκρινόμενη στην μεγάλη απήχηση στην πρωτοβουλία από το σύνολο των υποψηφίων, η Barilla Hellas αξιοποίησε περαιτέρω βιογραφικά και η εταιρία έχει προχωρήσει σε επιπλέον προσλήψεις νέων ταλέντων, τόσο στα γραφεία της Αθήνας αλλά και στην παραγωγική μονάδα της Θήβας, ώστε να εμπλουτίσει το δυναμικό της με ανθρώπους που έχουν πάθος, όρεξη και αγάπη γι’ αυτό που κάνουν.

Μέσα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα “Your Power is our Secret Ingredient. Barilla Hellas Graduate Trainee Program”, η Barilla Hellas ανοίγει έναν συναρπαστικό δρόμο στους νέους επαγγελματίες, προσφέροντάς τους τα εφόδια προς μια λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία και δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεχωρίσουν μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.