Το να… φανταζόμαστε πως βλέπει κάποιος με αχρωματοψία, είναι εύκολο. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι πέφτουμε και… μέσα στην εκτίμησή μας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη και επίπεδα αχρωματοψίας οπότε δεν είναι όλα “άσπρο-μαύρο”.

Δείτε τις εικόνες παρακάτω και θα καταλάβετε!

Οι άνθρωποι που πάσχουν από την πιο συνηθισμένη μορφή αχρωματοψίας, τη δευτερανωμαλία, αντιστοιχούν περίπου στο 4.63% των ανδρών και το 0.36% των γυναικών.

Πρωτανωπία, περίπου το 1% του παγκόσμιου ανδρικού πληθυσμού.

Τριτανωπία, μόλις το 0.0001% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ολική αχρωματοψία, το 0.00003% του παγκόσμιου πληθυσμού.

 

Πηγή: BoredPanda