Είναι τέσσερις οι γιοι Douglas, αλλά κανένας δε μοιάζει στον μυθικό πατέρα όπως ο Michael.

douglas