Είναι 28η Οκτωβρίου και οι παρελάσεις είναι μια ζωντανή γιορτή του πολιτισμού, της ιστορίας και της ενότητας, όπου η ακρίβεια και ο συγχρονισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός οπτικά εντυπωσιακού αποτελέσματος. Ωστόσο, δυστυχώς δεν είπαμε «Όχι» μόνο στον Μεταξά το 1940, αλλά λέμε και «Όχι» στον συγχρονισμό βημάτων στις παρελάσεις. Φταίει άραγε η έλλειψη ρυθμού; Έλλειψη εξάσκησης; Μήπως ο συνδυασμός τους ή μήπως κάτι άλλο;

Έλλειψη ρυθμού

Η έλλειψη ρυθμού είναι ένας από τους κύριους λόγους για τα ασυγχρόνιστα βήματα της παρέλασης. Πολλές παρελάσεις περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από διαφορετικά υπόβαθρα και επίπεδα εμπειρίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διατήρηση ενός ομοιόμορφου ρυθμού. Η απουσία ενός καλά καθορισμένου ρυθμού ή ρυθμού μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια απόκλιση των συμμετεχόντων από τον ιδανικό ρυθμό.

Έλλειψη εξάσκησης

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη εξάσκησης παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στα μη συγχρονισμένα βήματα παρέλασης. Ο ανεπαρκής χρόνος πρόβας, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά επίπεδα αφοσίωσης των συμμετεχόντων, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συνοχής. Χωρίς επαρκή πρακτική, είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε ότι όλοι κινούνται αρμονικά.

Οι μεγαλύτερες παρελάσεις με τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων συχνά δυσκολεύουν να διατηρήσουν την ομοιομορφία. Δυστυχώς όμως ακόμα και οι σχολικές παρελάσεις γίνονται πράγματι «στο πόδι» και ούτε καν…  στο αριστερό! Έλλειψη ρυθμού, εξάσκησης και τελικά σεβασμού ως προς το έθιμο;  

Διάβασε επίσης:

Τί θα γινόταν αν ο Μεταξάς έλεγε “Ναι”;