Η σχολική βία και οι συμμορίες εφήβων αποτελούν πλέον ίσως τις πιο σημαντικές απειλές για την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών. Η παρουσία συμμοριών στα σχολεία συχνά οδηγεί σε αύξηση της βίας, του εκφοβισμού και της εκμετάλλευσης των ευάλωτων. Οι γονείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία των παιδιών τους από τη συμμετοχή τους σε τέτοιες δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ότι δεν γίνονται ούτε θύτες ούτε θύματα σχολικής βίας.

Ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία με τα παιδιά

Ενθαρρύνοντας μια σχέση υποστήριξης και εμπιστοσύνης, οι γονείς μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά τους νιώθουν άνετα να συζητούν τυχόν ανησυχίες ή πιέσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο σχολείο. Οι τακτικές συζητήσεις σχετικά με τους κινδύνους της ένταξης σε συμμορίες και τις συνέπειες της βίας μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τη σοβαρότητα αυτών των ζητημάτων.

Ενεργή συμμετοχή στη ζωή των παιδιών

Οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή των παιδιών τους έχοντας επίγνωση των κοινωνικών κύκλων και των δραστηριοτήτων τους. Η παρακολούθηση των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων και του πού βρίσκονται μπορεί να παρέχει πληροφορίες για οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή με συμμορίες ή έκθεση σε βίαιη συμπεριφορά. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε θετικές εξωσχολικές δραστηριότητες και η παροχή καθοδήγησης για υπεύθυνες επιλογές μπορεί να απομακρύνει τα παιδιά από αρνητικές επιρροές.

Ενσυναίσθηση και σεβασμός

Η ανάπτυξη ενσυναίκσθησης και σεβασμού ξεκινάει μόνο από το σπίτι μας. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μη βίαιης επικοινωνίας και η προώθηση της ενσυναίσθησης μπορεί να ενδυναμώσει τα παιδιά να επιλύσουν τις συγκρούσεις ειρηνικά και να αντισταθούν στην πίεση των συνομηλίκων για επιθετική συμπεριφορά.

Alert σε κάθε αλλαγή

Δε γίνεται οι γονείς να μην αντιλαμβάνονται και να μη παρατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών, ξαφνική απόσυρση από οικογενειακές δραστηριότητες ή κατοχή όπλων ή ναρκωτικών. Η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας ή παρέμβασης, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης και να προσφέρει υποστήριξη τόσο στο παιδί όσο και στην οικογένεια.

Με λίγα λόγια, η συμμετοχή και η καθοδήγηση των γονέων είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους της σχολικής βίας. Το ζήτημα είναι αν τελικά οι γονείς είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον ρόλο τους με κόστος ακόμα και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, επιθυμίες και επαγγελματικές επιτυχίες.

Διάβασε επίσης:

Η μοναδική εμπειρία να είσαι το μικρότερο παιδί της οικογένειας