Η ανάπτυξη του παιδιού σε ένα πλαίσιο ασφάλειας δυναμώνει και την σχέση μας μαζί του!

Η επιλογή των σωστών επίπλων για ένα παιδί είναι υψίστης σημασίας, καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια της ανάπτυξής του και στην ενίσχυση ενός ισχυρότερου δεσμού με τους γονείς τους. Πέρα από...

“YOU. MADE BY YOU”: Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης για τους νέους από το WHAT’S UP της COSMOTE

Το WHAT’S UP δημιουργεί ένα πρωτότυπο βιωματικό πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης, το “YOU. MADE BY YOU”. Στόχος του είναι να αποτελέσει αφετηρία ενός ταξιδιού ενδυνάμωσης για όλους τους νέους, ανεξαρτήτως σπουδών...