Φέτος θα αλλάξει η ώρα;

Η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή μας απασχολεί για ακόμα μία φορά, καθώς στις 12 Σεπτεμβρίου του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας το 2019 σε ό...