κριοί facts

Κριοί: 10+1 Facts που τους περιγράφουν τέλεια!

Κάποια άτομα φαίνονται από μακρυά ότι είναι Κριοί στο ζώδιο, αφού έχουν κάποια χαρακτηριστικά που κάνουν «μπαμ» και θα τα διαβάσεις στα παρακάτω facts. Ο Κριός (21 Μαρτίου - 19 Απριλίου) κατέχει την πρώτη θέση ...