Έρευνα: Μέγεθος οπισθίων ανά εθνικότητα! Ποια η θέση της Ελλάδας;

Μια πρόσφατη έρευνα εστίασε στο μέσο πλάτος των ισχίων των γυναικών ανάλογα με την εθνικότητά τους, ανατρέποντας κάποιες προσδοκίες για τις Λατινοαμερικάνες, οι οποίες φαίνεται να φορούν στενότερα παντελόνια. Τ...