Σπίτι: Ο οδηγός διαμόρφωσης για άτομα με μειωμένη όραση ή τυφλά!

Η δημιουργία ενός λειτουργικού και προσβάσιμου σπιτιού για τυφλά ή άτομα με προβλήματα όρασης περιλαμβάνει προσεκτικό σχεδιασμό και τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η ανεξαρτησία και η άνεσή τους. ...