Πώς το παιχνίδι βοηθάει την ανάπτυξη των παιδιών;

Λένε ότι το παιχνίδι είναι δουλειά των παιδιών — και είναι αλήθεια! Το παιχνίδι είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν για τον κόσμο, τον εαυτό τους και το ένα το άλλο. Είναι τόσο μέρος της υγιούς ανάπ...