Σπίτι: Ο οδηγός διαμόρφωσης για άτομα με μειωμένη όραση ή τυφλά!

Η δημιουργία ενός λειτουργικού και προσβάσιμου σπιτιού για τυφλά ή άτομα με προβλήματα όρασης περιλαμβάνει προσεκτικό σχεδιασμό και τροποποιήσεις για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η ανεξαρτησία και η άνεσή τους. ...

Οι πιο συχνές καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί

Οι τυφλοί παντού αλλά και στην χώρα μας αντιμετωπίζουν διακρώς πολλές προκλήσεις όταν κυκλοφορούν στον δρόμο. Τα τυφλά άτομα είναι όπως οποιοσδήποτε άλλος, αλλά δεν μπορούν να δουν. Είναι όμως αυτή η υπόθεση τό...