Η σύγχρονη αγορά εργασίας κατέστησε τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση πέρα από χρήσιμη και αναγκαία. Η επαγγελματική εξειδίκευση και η διαρκής ανανέωση των προσωπικών δεξιοτήτων, είναι το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε εργαζόμενου σήμερα.  ΤοMediterranean Professional Studies (MPS)αποτελεί φυσική συνέχεια του Mediterranean College. Λειτουργεί με βάση την ελληνική νομοθεσία (Ν 4093/2012) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες όπως Συμβουλευτική, Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Social Media, Χρηματοοικονομικά, Τουρισμός, Ναυτιλία, Πληροφορική, CISCOCCNA / CCNP, Μηχανική και Ενέργεια.

Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης, όπως το Pearson – Edexcel, το NCFE, η CISCO, η TUV, η Microsoft και η ISON Psychometrica, το Mediterranean Professional Studies (MPS) προσφέρει Advanced Professional Diplomas (μεταπτυχιακές πιστοποιήσεις), Professional Diplomas (επαγγελματικές εξειδικεύσεις), Higher National Diplomas (HNDs), Executive Diplomas και Professional Certificates (επαγγελματικά σεμινάρια), διάρκειας από λίγες ώρες έως δύο έτη. Οι προαναφερθείσες συνεργασίες προσδίδουν αξιοπιστία και κύρος στα προγράμματα  του MPS, αλλά και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και έρευνας στους σπουδαστές του.MPSlogoNEW

Το περιεχόμενο τους ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες πρακτικές κάθε κλάδου, η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και προσφέρεται δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης – απογεύματα ή Σάββατα – για κατοίκους περιφέρειας και άτομα με χρονικούς περιορισμούς. Διδάσκουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, έμπειροι επαγγελματίες και καταξιωμένα στελέχη.

Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα του Mediterranean Professional Studies αποτελούν ιδανική επιλογή σπουδών για:

  • Φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλεγίων, ΙΕΚ, κ.α.) ανεξαρτήτου ειδικότητας, οι οποίοι αναζητούν νέες ευκαιρίες εργασίες, διεύρυνση επαγγελματικών οριζόντων, εξειδίκευση σε σύγχρονες ειδικότητες και επαγγελματική δικτύωση.
  • Εργαζόμενους & επαγγελματίες που αναζητούν επαγγελματική εξειδίκευση, κατοχύρωση της θέσης τους, εξέλιξη – προαγωγή ή αλλαγή καριέρας.
  • Άνεργους που αναζητούν τρόπο αποτελεσματικής εισόδου στην αγορά εργασίας.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες – επιχειρηματίες που προσδοκούν διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους ή βελτίωση της απόδοσής τους.
  • Ενήλικες που θέλουν να επιμορφωθούν για την προσωπική τους ανάπτυξη.

Πληροφορίες – Συμμετοχές: MediterraneanProfessionalStudies, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2, Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600, www.medcollege.edu.gr/mpsinfo@medcollege.edu.gr