Σήμερα είναι η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Ας ενημερωθούμε και ας μάθουμε και στα παιδιά μας να προσέχουν τον εαυτό τους από τις παγίδες που κρύβει. Το διαδίκτυο έχει γίνει θεμελιώδες μέρος της καθημερινότητάς μας, αλλά μπορεί  να είναι και ένα επικίνδυνο μέρος για τα παιδιά. Τα παιδιά συχνά δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου και χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση και προστασία, μπορεί να γίνουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού, έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο ή ακόμα και θηρευτές.

Ακολουθούν διάφορα βήματα που μπορούν να λάβουν οι γονείς και οι κηδεμόνες για να βοηθήσουν στην προστασία των παιδιών ενώ βρίσκονται στο διαδίκτυο:

Παρακολούθηση της διαδικτυακής τους δραστηριότητας

Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση γονικού ελέγχου ή λογισμικού παρακολούθησης. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους γονείς να αποκλείουν ορισμένους ιστότοπους, να περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα του παιδιού τους.

Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν τους πιθανούς κινδύνους του Διαδικτύου και πώς να προστατευτούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διδασκαλία τους σχετικά με το απόρρητο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και πώς να αποφύγουν τις απάτες.

Καθιερώστε κανόνες για τη χρήση του Διαδικτύου

Η θέσπιση σαφών κανόνων για τη χρήση του Διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν ποια είναι η αποδεκτή συμπεριφορά ενώ βρίσκονται στο διαδίκτυο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περιορισμούς σχετικά με τον χρόνο που περνούν στο διαδίκτυο και τους τύπους ιστότοπων που επιτρέπεται να επισκέπτονται.

Διδάξτε τα στην κριτική σκέψη για τις πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο

Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι όλες οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο ακριβείς ή αξιόπιστες. Ενθαρρύνετε τους να ελέγχουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν μόνο αξιόπιστες πηγές.

Ενθαρρύνετε την ανοιχτή επικοινωνία

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σας μιλήσουν για τις διαδικτυακές τους εμπειρίες, τόσο καλές όσο και κακές. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα και να τα αντιμετωπίσετε προτού κλιμακωθούν.

Κρατήστε τον υπολογιστή σε κοινό χώρο

Η διατήρηση του υπολογιστή σε κοινό χώρο μπορεί να διευκολύνει τους γονείς να παρακολουθούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα του παιδιού τους και να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια.

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τάσεις και τους κινδύνους στο διαδίκτυο

Η ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις και τους κινδύνους στο διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια του παιδιού τους.

Με λίγα λόγια, το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο που δεν πρέπει να δεμονοποιούμε, αλλά δεν παύει να κρύβει πολλούς κινδύνους ειδικά για τα παιδιά.