Από το φιλμ The Key του 1958 όταν έδειξε για μία ακόμη φορά τι εστί διαχρονικό στυλ.

Sophia Image 1