1957 και το κοινό απολαμβάνει την Loren στο Legend of the Lost.

21