“Ομορφιά είναι αυτό που αισθάνεσαι μέσα σου και πως αυτό αντακλάται στα μάτια σου. Δεν είναι κάτι σωματικό”.

19