Πανελλαδικές. Οι εξετάσεις ενός μεσαιωνικού κράτους

Τι αξία έχουν η Ζωγραφική, η Μουσική, η Γυμναστική ή το Δίκαιο μπροστά στην αγωνία των παιδιών για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο; Δεκατέσσερα χρόνια από το Νηπιαγωγείο μέχρι την Γ΄ Λυκείου κάθε οικογένε...