Δεκέμβριος, ο μήνας Αγάπης από την Barilla Hellas

H Barilla Hellas, προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρείας, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αλληλεγγύη και την προσφορά. Αυτ...

Η Barilla Hellas συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της αποστολής του Ομίλου Barilla «Καλό για σένα, καλό για τον πλανήτη» (“Good for You, Good for the Planet”), η συνεισφορά του στην παγκόσμια πορεία αειφορίας ενισχύεται με την υπογραφή από την Bari...

Η Barilla Hellas στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 5 φορητούς αναπνευστήρες όγκου και 5 φιάλες οξυγόνου

Η Barilla Hellas, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και λαμβάνοντας υπ’ όψη την ολοένα αυξανόμενη πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προχωρά σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού προκειμένου να...