Η L’Oréal μας ξανά συστήνεται – Οι φιλόδοξοι στόχοι της για την βιωσιμότητα προς το 2030:

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, ο Όμιλος L'Oréal έχει επιταχύνει το μετασχηματισμό του προς ένα μοντέλο λειτουργίας, που σέβεται τα όρια του πλανήτη, ενώ παράλληλα ενισχύε...