Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3231/23.06.2022 εγκρίθηκε η ίδρυση του κοινωφελούς ιδρύματος ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ.

Η πρωτοβουλία δημιουργίας του κοινωνικού οργανισμού ανήκει στον Δρ. Ιωάννη Αναστασιάδη, CEO της Anastassiadis Group και υιό της αποθανούσας Ευγενίας Αναστασιάδου Σμυρναίου, εις μνήμην της οποίας γίνεται η σύσταση του ομώνυμου ιδρύματος που θα φέρει αποκλειστικά κοινωφελή χαρακτήρα, θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και θα διέπεται από τις σύγχρονες αρχές λειτουργίας Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σκοπός του Ιδρύματος είναι:

  • Η εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε αδύναμους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • Η προκήρυξη διαγωνισμών και ανάθεση εργασιών ή μελετών που αφορούν στην προαγωγή της πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης των ευαίσθητων – μη οικονομικά εύπορων μαθητών και σπουδαστών.
  • Η εφάπαξ παροχή οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και επαινετικών διπλωμάτων ή βραβείων ως επιβράβευση για την επιτυχή εκπόνηση ή ολοκλήρωση εργασιών σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ήδη έχει τροποποιηθεί το καταστατικό του Ιδρύματος, στο οποίο θα ενταχθεί το πλάνο στήριξης μονογονεϊκών οικογενειών και κυρίως μητέρων που προσπαθούν μόνες τους να υποστηρίξουν την ανατροφή των παιδιών τους.

Η έδρα του ιδρύματος βρίσκεται στα γραφεία της Anastassiadis Group στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Αμαλίας. Μελλοντικά, θα δραστηριοποιηθεί στο νομό Λακωνίας και πιο συγκεκριμένα στους Μολάους Λακωνίας – γενέτειρα της Ευγενίας Αναστασιάδου Σμυρναίου.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Ιωάννης Αναστασιάδης: «Επηρεασμένοι από την κοινωνική δράση της μητέρας μου και την αγαστή προθυμία της να παρέχει εγκάρδια βοήθεια όπου μπορούσε, εμπνευστήκαμε την σύσταση ενός πρότυπου κοινωφελούς ιδρύματος που θα γίνει έμπρακτος αρωγός της προσπάθειας των νέων για ένα καλύτερο αύριο. Δεν προχωράμε στη σύσταση ενός ακόμα οργανισμού αλλά δημιουργούμε μία αλυσίδα αγάπης, αλληλεγγύης και δύναμης ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και  το μέλλον… Το μέλλον που ονειρευόμαστε για την επόμενη γενιά!»