Ονόματα που γιορτάζουν κανονικά και κάποιοι τα επιλέγουν για τα παιδιά τους αλλά προκαλούν γέλιο και σχολιασμό. Τα έρμα τα παιδια αυτά σίγουρα βιώνουν bulling στο σχολείο!

Ιανουάριος

8/1 Βασίλισσα.

19/1 Ευφρασία, Ευφρασίτσα.

19/1 Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς.

20/1 Θύρσος, Θύρσης, Θύρσα, Θύρση.

Φεβρουάριος

9/2 Παγκράτιος.

14/2 Χλόη.

16/2 Πουλχερία.

18/2 Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος.

28/2 Κυράτσα.

Μάρτιος

11/3 Ζαμπία.

18/3 Έντυ.

20/3 Κλο.

20/3 Ορθοδόξης.

26/3 Πούλιος.

Απρίλιος

9/4 Ψυχούλα.

10/4 Φώκος.

13/4 Γερόντιος.

15/4 Κρήσκης.

16/4 Χιονάτη.

24/4 Θαυμαστός.

25/4 Πάγκαλος.

26/4 Γλαφυρός.

Μάιος

2/5 Ματρώνα.

3/5 Μαύρος.

8/5 Αρσένης.

11/5 Αρμόδιος.

15/5 Πάχος.

17/5 Σολόχων.

18/5 Φαεινή.

Ιούνιος

1/6 Ευέλπιστος.

1/6 Θεσπέσιος.

5/6 Σελήνος.

7/6 Ζηναΐς.

15/6 Ορτίσης.

17/6 Φίληξ.

Ιούλιος

5/7 Λαμπαδός.

6/7 Σάτυρος.

10/7 Αμελί.

13/7 Ηλιόφωτος.

26/7 Ζήλια.

Αύγουστος

28/8 Δροσούλα.

4/8 Ξακουστός.

11/8 Εύπλους.

15/8 Πρεσβεία.

18/8 Φλώρος.

30/8 Ευλάλιος.

Σεπτέμβριος

2/9 Μάμαντας.

3/9 Πόλης.

4/9 Ωκεανός.

6/9 Βίβος.

8/9 Γενέθλιος.

10/9 Μηνοδώρα, Μητροδώρα.

19/9 Σάββατος.

23/9 Ραΐδα.

Οκτώβριος

8/10 Πελάγιος.

9/10 Λωτ.

13/10 Φλωρέντης.

22/10 Αβέρκιος.

23/10 Ζακελίνα.

30/10 Πάκης.

31/10 Άμπλιος.

Νοέμβριος

2/11 Πήγασος.

8/11 Μιχαλός.

9/11 Ελλάδιος.

10/11 Εραστής.

11/11 Δρακούλης, Δρακούλα.

20/11 Δεναχής.

22/11 Βαλεριάνα.

Δεκέμβριος

1/12 Ναούμ.

11/12 Μελχισεδέχ.

18/12 Φλώρος. Γιορτάζει δύο φορές και 18/8 (18 πάντως).

24/12 Αχμέτ.

28/12 Μυγδίνιος.

πηγή: In.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.