Το ψυχοθεραπευτικό κέντρο – πολυχώρος Animus Corpus, τη χρονική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2014, στο πλαίσιο των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προσφέρει, μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο επιστημονικών συνεργατών, διοργανώνει μια σειρά από σεμινάρια με ευρεία θεματολογία.

Τα σεμινάρια που έχουν προγραμματιστεί για τη χρονική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου είναι τα ακόλουθα:

  • Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο «Dancelight», στις 10 και 11 Μαΐου 2014: Το «DanceLight» είναι ένα να εργαστήριο προσωπικού και κοινωνικού βιώματος, μία διερεύνηση της Ψυχικής και της Σωματικής μας διάστασης μέσα από τη χοροθεραπεία για το “που” και “πώς” με βρίσκει το “εδώ και τώρα”.
  • «Επικοινωνία Δίχως Βία», στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2014: Ένα βιωματικό σεμινάριο που στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα αποφυγής της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά και την ενίσχυση του θετικού κλίματος στις σχέσεις.
  • «Θέτοντας Όρια στα Παιδιά», στις 14 Ιουνίου 2014 :Πως βάζουμε όρια στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους.
  • «Γονεϊκός Τύπος», στις 21 Ιουνίου 2014:Σε ποιο γονεϊκό τύπο ανήκετε και πως επηρεάζεται το παιδί.

Επιπλέον, στον πολυχώρο προσφέρονται υπηρεσίες ψυχολογίας, ψυχιατρικής, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (παιδιά, έφηβους, ενήλικες, τρίτη ηλικία).Οι υπηρεσίες αυτές, αφορούν τόσο ιδιώτες, όσο και εταιρίες- επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα και πακέτα. Οι θεραπείες γίνονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες υπηρεσίες που προσφέρονται:

  • Ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Γονέων και Οικογένειας
  • Ψυχολογική και Ψυχιατρική Εκτίμηση
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Επιλογή Προσωπικού μέσω Συνέντευξης και Ψυχομετρικών Τεστ
  • Oργάνωση ομάδων εργαζομένων

Οι συνεργάτες του Animus Corpus, καλύπτουν τομείς όπως: Η Ψυχολογία, η Ψυχιατρική, η Παιγνιοθεραπεία, η Χοροθεραπεία, η Λογοθεραπεία και η Εργοθεραπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια, επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 210 7222214, ή μέσω email, στο [email protected] ή στο [email protected] Μπορείτε να επισκεφθείτε και το site του Animus Corpus  αλλά και τη σελίδα στο Facebook