Η αλλαγή ώρας έχει γίνει μεγάλη κουβέντα! Στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, όπως πάντα, θα αλλάξει η ώρα και θα κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω! Συγκεκριμένα, το ρολόι μας στις 04:00 π.μ. θα γυρίσει πίσω στις 03:00 π.μ.

Η τελευταία προγραμματισμένη αλλαγή έπρεπε να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021, με τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσκλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ των δύο ζωνών ώρας (χειμερινή ή θερινή). Παρόλα αυτά, αυτή η απόφαση δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Καίριος παράγοντας στην απόφαση αυτή αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, και οι “επιπτώσεις” που είχε αυτό στο βιολογικό ρολόι, όπως η δυσκολία στην άμεση προσαρμογή.

Η θερινή ώρα εισήχθη πειραματικά στην Ελλάδα το 1932, όταν τα ρολόγια μετακινήθηκαν μία ώρα μπροστά από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αυτή η πρακτική εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Το 1973, λόγω της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, επέλεξαν να επαναλάβουν τη θερινή ώρα. Στη χώρα μας, αυτό επαναλήφθηκε το 1975.

Το θέμα της αλλαγής ώρας έχει προκαλέσει διχασμό στην κοινή γνώμη, καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα αδικήματα αυτής της πρακτικής.